Webinarium, które możesz obejrzeć, niezależnie od sytuacji. Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia. Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

Nie czekaj

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webianariach?

Napisz do nas, prześlemy więcej informacji

ZOBACZ TEMATY

WEBINARIA
ABRYS

Oferta dla prenumeratorów

KONFERENCJE, WEBINARIA I SZKOLENIA,

NA KTÓRYCH WARTO BYĆ

Nie zdążyłeś wziąć udziału w wydarzeniu?

Nic straconego! Zobacz dostępne nagrania

Zobacz dostępne nagrania

SPRAWDŹ WEBINARIA

Webinar to forma szkolenia online, zapisując się na niego, otrzymujesz wiedzę, która w większości dostępna była w formie tradycyjnych szkoleń. Podczas webinaru masz możliwość dyskusji z prowadzącym, zadania pytania na forum a wszystkie treści podane są w przystępny i czytelny sposób

Szkolenie online

Akademia BDO: BDO dla zaawansowanych

15 marca 2023

Online

Sprawdź
Icon

ODBYŁO SIĘ

[wykup dostęp do nagrania]

Szkolenie online

Gospodarka odpadami medycznymi.

20 marca 2023

Online


Obowiązki wynikające z przepisów prawa podlegające kontroli i konsekwencje ich nieprzestrzegania

ODBYŁO SIĘ

[wykup dostęp do nagrania]

Icon
Sprawdź

Webinarium:

Oazy spokoju i rekreacji w miastach


25 maja 2023

online

Sprawdź

Webinarium:

Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów.

Obowiązki, wyzwania i zagrożenia

5 czerwca 2023

online

Sprawdź

Webinarium:

Rewitalizacja i zieleń


22 czerwca 2023

online

Sprawdź

Webinarium:

Kary umowne w kontraktach publicznych


27 czerwca 2023

online

Sprawdź

Webinarium:

Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach


28 sierpnia 2023

online

Sprawdź

Ekomobilność w samorządzie i przedsiębiorstwie

21 września 2023

Sprawdź

Forum Energii i Recyklingu

Poznań

17-18 października 2023

Sprawdź

Sprawozdania komunalne za 2023 za pośrednictwem BDO


16 stycznia 2024

Sprawdź

Zamknięcie roku w ewidencji odpadowej na potrzeby sprawozdawczości.


24 stycznia 2024

[Przygotowanie do sporządzania sprawozdania rocznego w BDO!]

Sprawdź

Szkolenie online

Strategie, standardy i certyfikacja w zakresie zakładania i utrzymania zieleni

25 stycznia 2024

Sprawdź

15. Konferencja
Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

30 stycznia - 1 lutego 2024

Sprawdź

Szkolenie online
III Forum Miasto z natury.
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Sprawdź

Szkolenie online

Urządzenia w oczyszczalniach ścieków- nowe rozwiązania
SZKOLENIE W RAMACH CYKLU
TECHNOLOGIE WOD-KAN II

28 lutego 2024

Sprawdź

Konferencja
Odpady ulegające biodegradacji - energia
i recykling

27-29 lutego 2024

Sprawdź

Szkolenie online
Gospodarka odpadami medycznymi

4 marca 2024

Sprawdź

Szkolenie online
Akademia BDO: BDO dla początkujących

5 marca 2024

Sprawdź

34. Konferencja
Nowe życie składowiska odpadów - eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii

5-7 marca 2024

Sprawdź

Odpłatne przejmowanie urządzeń wod – kan
oraz zasady utrzymywania przyłączy w świetle tez wyroku SN z dnia 17 maja 2023 r

14 marca 2024

Sprawdź

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi:
prawo i praktyka

18 marca 2024

Sprawdź

Szkolenie online

Zmiany prawne w kontekście publicznych placów zabaw i ich skutki dla zarządców

22 marca 2024

Sprawdź

Szkolenie online

Opakowania – obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach, ewidencja i sprawozdawczość

25 marca 2024

Sprawdź

Szkolenie online

Miasta (nie)gotowe na zmiany klimatu

26 marca 2024

Sprawdź

TECHNOLOGIE WOD-KAN II

Wykład IV Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków– co to jest i jak ją osiągnąć(ciepło ze ścieków, biogaz)


27 marca 2024

Sprawdź

Konferencja i wyjazd studyjny
Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej

[Mikołajki/Ełk]

26 - 27 marca 2024

Sprawdź

Cykl: Systemy zaopatrzenia w wodę - aktualne wyzwania dla sektora wodociągowego


Szkolenie: Wyzwania dla sektora wodociągowego
wynikające
z dyrektywy 2020/2184.


12 kwietnia 2024

Sprawdź

18. Konferencja
Recykling zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

16-17 kwietnia 2024

Sprawdź

Szkolenie online
Akademia BDO: BDO dla zaawansowanych

18 kwietnia 2024

Sprawdź

Cykl: Technologie wod-kan. II

Szkolenie online:

Odzysk substancji ze ścieków i osadów – technologie

19 kwietnia 2024

Sprawdź

Zadania organów samorządowych w zakresie kontroli i działań pokontrolnych dotyczących gospodarki odpadami

22 kwietnia 2024

Sprawdź

Cykl:

Systemy zaopatrzenia w wodę
- aktualne wyzwania dla sektora wodociągowego

22 maja 2024

Sprawdź

Szkolenie online

Krajowe uwarunkowania legislacyjne
oraz nadzór urzędowy
nad bezpieczeństwem wody

Szkolenie online

Walka z betonozą w praktyce

23 maja 2024

Sprawdź

Szóste szkolenie z cyklu - Technologie wod-kan II

Szkolenie pt.:
Przetwarzanie i zagospodarowanie osadów ściekowych - w kontekście GOZ,
ekonomicznym i społecznym

23 maja 2024

Szkolenie online

Rekreacja w mieście


Sprawdź

24 maja 2024

Szkolenie pt.:
Rodzaje i zasady rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług – praktyka orzecznicza RZGW i SOKIK

Trzecie szkolenie z cyklu - Prawo wod-kan

Sprawdź

Szkolenie online

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.
24 maja 2024

Sprawdź

Aspekty praktyczne i pojawiające się problemy
16. Konferencja
Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Odzysk surowców i energii. Efektywność zakładów

Sprawdź

27-29 maja 2024

Szkolenie online

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku, delikty administracyjne i kontrole.
10 czerwca 2024

Sprawdź

Szkolenie online

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.
11 czerwca 2024

Sprawdź

Aspekty praktyczne i pojawiające się problemy
Szkolenie online

Publiczne place zabaw – budowa i utrzymanie
w kontekście nowych przepisów

13 czerwca 2024

Sprawdź
Sprawdź

Szkolenie online

Zieleń w świecie IT


26 czerwca 2024

28 czerwca 2024

Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych, prawa i obowiązki dostawców ścieków przemysłowych, taryfikacja


Czwarte szkolenie z cyklu - Prawo wod-kan

Sprawdź

Szkolenie online

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.
4 lipca 2024

Sprawdź

Aspekty praktyczne i pojawiające się problemy
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

z uwzględnieniem odpadów medycznych i weterynaryjnych
18 lipca 2024

Sprawdź

Szkolenie online

W pojedynkę i w grupie na rzecz zieleni


28 sierpnia 2024

IIV Forum Zarządcy Zieleni


wrzesień 2024

28. Konferencja
Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

Sprawdź

3-5 września 2024

Szkolenie online

IV Forum Błękitno-zielona infrastruktura


październik 2024

Szkolenie online

IV Forum Błękitno-zielona infrastruktura


październik 2024

Szkolenie online

Pod czujnym okiem konserwatora zabytków


grudzień 2024

Konferencja

Platforma Dyskusyjna ROP

Wydarzenie planowane

online

Sprawdź

Forum Waste to Energy

Wydarzenie planowane

online

Sprawdź

Webinarium

OZE – Nowe Perspektywy

"Fotowoltaika w samorządzie i przedsiębiorstwach komunalnych"

online

Wydarzenie planowane

Sprawdź

Szkolenie/warsztaty

Paliwa z odpadów - jakość, dostępność oraz kierunki ich energetycznego wykorzystania


online

Wydarzenie planowane

3. Konferencja

Samodzielność Energetyczna Gmin

Konferencja hybrydowa - stacjonarnie i online

Wydarzenie planowane

Sprawdź

Zmiany w przepisach śmieciowych (FGO)

Wydarzenie planowane

online

Zdalny odczyt wodomierzy: radiowo czy GSM?

Wydarzenie planowane

online

Konferencja

OZE Nowe Perspektywy

Wydarzenie planowane

online

Cyberbezpieczeństwo w branży wod-kan

Wydarzenie planowane

online

Webinarium OZE Nowe Perspektywy

Ekomobilność w obszarze usług komunalnych

Wydarzenie planowane

online

Webinarium

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii

Wydarzenie planowane

online

WEBINARIA ON-LINE DOSTĘPNE W SKLEPIE

Szkolenie on-line:

Akademia BDO dla początkującychKup dostęp

Szkolenie on-line:

Akademia BDO dla zaawansowanychKup dostęp

Webinarium:

Spacer w chmurach. Zielone dachy w Polsce

Kup dostęp


Webinarium:

Akupunktura miasta


Kup dostęp

Szkolenie on-line:

Dachy zielone - aspekty prawne inwestycji


Kup dostęp

OFERTA DLA PRENUMERATORÓW

  • bezpłatny udział w jednym wybranym webinarium redakcyjnym

Zamawiając roczną prenumeratę dowolnego tytułu otrzymasz

Oferta ważna 12 miesięcy od dnia zamówienia prenumeraty

Skontaktuj się z działem prenumeraty aby otrzymać KOD PROMOCYJNY, który umożliwi bezpłatny udział w webinarium.

Podaj e-mail - odpowiemy z ofertą, lub zadzwoń + 48 728 973 098